Nieuws

Rechtsbijstand Oekraïners en derlanders uit Oekraïne

Rechtsbijstand derlanders uit Oekraïne

Op de website is informatie geplaatst over rechtsbijstand aan derdelanders uit Oekraine die een beschikking hebben ontvangen die ziet op het beëindigen van de gemeentelijke voorzieningen en het recht op werk. Derdelanders kunnen zich laten voorlichten door Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) via de website: RefugeeHelp. Als blijkt dat de voorlichting van VWN niet toereikend is, dan neemt VWN contact op met een advocaat en verwijst door.

De Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN) en de Specialisatievereniging migratieadvocaten (SVMA) hebben een lijst beschikbaar gesteld met advocaten die hebben opgegeven beschikbaar te zijn de groep derdelanders te adviseren. Deze lijst ondersteunt VWN om sneller een beschikbare advocaat voor de derdelander te vinden.

De Raad voor Rechtsbijstand beheert deze lijst. Advocaten die geregistreerd willen worden op de lijst om zaken doorverwezen te krijgen kunnen zich registeren via de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie vindt u hier

Op de website van SVMA is ook informatie geplaatst over Oekrainers die een weigeringsbeschikking hebben ontvangen waarin staat dat niet kan worden vastgesteld dat zij onder de doelgroepen vallen die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld met betrekking tot de Richtlijn tijdelijke bescherming (2001/55/EG).

De informatie is beschikbaar in het Engels en Oekraiens.