Kwaliteitsbevordering

Kwaliteitsbevordering en kwaliteitstoetsen

De SVMA is in 2009 opgericht als specialistenvereniging met het doel om advocaten in het migratierecht samen te brengen. Om hen vakkennis uit te laten wisselen en een keurmerk te bieden aan de rechtzoekende.

Sinds september 2018 draagt de SVMA als specialistenvereniging een keurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Om dit keurmerk te behouden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het voldoen aan opleidingsvereisten om lid te mogen worden en te mogen blijven. Deze opleidingsvereisten onderschrijven het doel van de SVMA om hoge kwalitatieve rechtsbijstand aan migranten te waarborgen.

Het Keurmerk heeft onder andere ten doel de kwaliteit en specialisatie in de advocatuur te bevorderen. De Orde acht het van belang dat – naast juridische opleidingspunten – niet juridische opleidingspunten worden behaald door deelname aan vormen van gestructureerde feedback zoals intervisie en peer review.

Met ingang van 1 maart 2020 is het nieuwe artikel 26 van de Advocatenwet en de reeds in juni 2017 vastgestelde Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen in werking getreden. Vanaf deze datum zijn advocaten gehouden jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Advocaten kunnen kiezen uit drie vormen van gestructureerde feedback: intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. SVMA wil de deelname van haar leden aan de verschillende vormen van kwaliteitsbevorderdering stimuleren en faciliteren.

Screen_Shot_2020-03-05_at_11.30.30.png