Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO)

Gestructureerd intercollegiaal overleg

Bij gestructureerd intercollegiaal overleg worden juridische en niet-juridisch-inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering en aspecten van het werk in een groep advocaten besproken. Zowel vakinhoudelijke vragen als vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering, kunnen worden voorgelegd.

Een gestructureerd intercollegiaal overleg vindt plaats met een begeleider en een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag. Voorafgaand aan ieder overleg wordt een deelnemer als begeleider (zijnde advocaat) aangewezen. De advocaten inclusief de begeleider zijn allen werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden en brengen ieder in één of meer vragen met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering.

De begeleider bevestigt de deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen. Een gespreksleider valt niet onder artikel 26, eerste lid van de Advocatenwet en daarom bespreken de deelnemers voorafgaand aan het overleg de reikwijdte van de geheimhouding.

Bron: https://www.advocatenorde.nl/kwaliteitsbevordering/kwaliteitstoetsen/gestructureerd-intercollegiaal-overleg


Geplande GIO's

Onderstaande gestructureerd intercollegiaal overleggen staan open voor deelname en vinden digitaal plaats. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen. Na opgave zal de begeleider contact opnemen over onderwerpen en vragen die kunnen worden ingebracht.


GIO Visum Kort Verblijf

Datum: 23 juni 2022, 14-16:00uur

Begeleider: binnenkort bekend


GIO Medisch verblijfsrecht

Datum: 12 juli 2022, 14-16:00uur

Bgeleider: Marjon Peeters


GIO Mensenhandel

Datum: binnenkort bekend

Begeleider: Joëlla Bravo Mougán