Commissie van beroep

Commissie van beroep 

De Commissie van Beroep is onafhankelijk van de SVMA en kan worden ingeschakeld bij geschillen tussen leden en het bestuur of wanneer de aanvraag om (aspirant)lidmaatschap is afgewezen. De uiteindelijke beslissing van de Commissie van Beroep is bindend. Het huishoudelijk reglement beschrijft de klachtprocedure gedetailleerd.

De Commissie van Beroep bestaat uit:

Dhr. mr O.L.H.W.I. Korte, 
Raadsheer Centrale Raad van Beroep
 (voorzitter)
Mw. mr I.H. van den Berg, 
advocaat te Amsterdam
Dhr. prof. mr G.R. de Groot
, Universiteit van Maastricht
Mw. dr. H. Oosterom
-Staples, Universiteit van Tilburg