Peer Review

Peer review

Peer review is een vorm van gestructureerde feedback waarbij een reviewer een juridische beoordeling uitvoert van dossiers van een advocaat. Peer review wordt uitgevoerd door een reviewer die is aangewezen als deskundige en werkzaam is op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden als de gereviewde advocaat. Bij peer review wordt een aantal dossiers van de gereviewde advocaat beoordeeld op de juridische inhoud. Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van door de NOvA vastgestelde beoordelingscriteria. Na de review volgt een gesprek waarin gestructureerde feedback wordt gegeven. Op die manier wordt de kwaliteit in de behandeling van zaken bevorderd.

Peer review omvat ten minste vijf dossiers die door de reviewer worden geselecteerd in overleg met de advocaat. Peer review vindt ten minste vier uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag plaats. Voorafgaand aan de review bespreken de advocaat en de reviewer de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de review wordt besproken of wordt ingezien. Na de peer review bevestigt de reviewer in een verslag dat review heeft plaatsgevonden met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen. Een peer reviewer heeft een geheimhoudingsplicht op grond van artikel 26, van de Advocatenwet.

Bron: https://www.advocatenorde.nl/kwaliteitsbevordering/kwaliteitstoetsen/peer-review

Lijst van geregistreerde peer reviewers

De geregistreerde reviewers zijn door de NOvA vermeld in het overzicht reviewers peer review. Deze lijst is op rechtsgebied en op alfabetische volgorde van plaatsnaam.