Over SVMA

Over ons

De Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA) is opgericht in 2009 en stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening voor advocaten op het gebied van het migratierecht. Onder migratierecht vallen asielrecht, regulier vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en nationaliteitsrecht.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden die door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd. Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand en houdt zich o.a. bezig met het organiseren van bijeenkomsten, scholingen voor de leden en het uitwisselen en verspreiden van relevante informatie naar leden en derden. Tevens beslist het bestuur welke advocaten kunnen worden toegelaten als lid en wordt een ledenadministratie bijgehouden. Bovendien behartigt het bestuur waar nodig de belangen van de leden. Meer informatie kunt u vinden in de statuten van de vereniging.

Leden van de SVMA betalen jaarlijks € 150,- contributie. De jaarlijkse contributie voor aspirantleden bedraagt € 100,-. De (aspirant)leden kunnen dan deelnemen aan workshops en lezingen; leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. De SVMA werkt samen met verschillende nationale en internationale organisaties, die actief zijn op het gebied van het migratierecht. De SVMA staat pal voor de belangen van de – vaak kwetsbare – cliënten van de leden. 

Keurmerk specialisatievereniging

Sinds september 2018 draagt de SVMA als specialistenvereniging een keurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk wat advocaten (-kantoren) mogen gebruiken wanneer zij zijn aangesloten bij een specialisatievereniging die van de NOvA toestemming heeft om dit beeldmerk aan haar leden uit te reiken. Door gebruik te maken van het keurmerk wordt het voor de cliënt duidelijk in welk rechtsgebied de advocaat gespecialiseerd is.

De SVMA is een door de NOvA erkende specialisatievereniging en beschikt dus over het door de NOvA afgegeven keurmerk. Om dit keurmerk te behouden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het voldoen aan opleidingsvereisten om lid te mogen worden en te mogen blijven. Deze opleidingsvereisten onderschrijven het doel van de SVMA om hoge kwalitatieve rechtsbijstand aan migranten te waarborgen.

Individuele SVMA leden mogen het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de NOvA voeren op hun website of briefpapier, maar uitsluitend gekoppeld aan het SVMA-lid persoonlijk en dus niet door het kantoor en/of samenwerkingsverband waar het lid aan is verbonden. Een van de vereisten van de Orde is dat het Keurmerk-logo door linkt naar de betreffende pagina op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De SVMA staat voor de belangen van de – vaak kwetsbare – cliënten van de leden.

Wat SVMA biedt

  • Organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten
  • Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise
  • Belangenbehartiging van haar leden


Screen_Shot_2020-03-05_at_11.30.30.png