Over SVMA

Over ons

De Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA) is opgericht in 2009 en stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening voor advocaten op het gebied van het migratierecht. Onder migratierecht vallen asielrecht, regulier vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring en nationaliteitsrecht.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden die door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd. Het bestuur vergadert minimaal een keer per maand en houdt zich o.a. bezig met het organiseren van bijeenkomsten, scholingen voor de leden en het uitwisselen en verspreiden van relevante informatie naar leden en derden. Tevens beslist het bestuur welke advocaten kunnen worden toegelaten als lid en wordt een ledenadministratie bijgehouden. Bovendien behartigt het bestuur waar nodig de belangen van de leden. Meer informatie kunt u vinden in de statuten van de vereniging.

Leden van de SVMA betalen jaarlijks € 150,- contributie. De jaarlijkse contributie voor aspirantleden bedraagt € 100,-. De (aspirant)leden kunnen dan deelnemen aan workshops en lezingen; leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. De SVMA werkt samen met verschillende nationale en internationale organisaties, die actief zijn op het gebied van het migratierecht. De SVMA staat pal voor de belangen van de – vaak kwetsbare – cliënten van de leden. 

De SVMA voert het keurmerk 'specialisatievereniging' van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De SVMA staat voor de belangen van de – vaak kwetsbare – cliënten van de leden.

Wat SVMA biedt

  • Organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten
  • Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise
  • Belangenbehartiging van haar leden