Bestuur

Bestuur

Het SVMA-bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor het goed functioneren van de vereniging. Het vergadert maandelijks, op de eerste dinsdag van de maand om 10 uur. Één keer per jaar is er een beleidsdag om de strategie en belangrijke onderwerpen goed door te nemen. 

Bestuur

mr. J. Bravo Mougán bestuurslid
mr. E. van Kempen penningmeester
mr. J.S. Maas secretaris
mr. A.C. Pool bestuurslid
mr. A.M. van Melle voorzitter
mr. M. van Zantvoort bestuurslid