Zijn alle advocaten die vreemdelingen bijstaan ook lid van de SVMA?

Zijn alle advocaten die vreemdelingen bijstaan ook lid van de SVMA?

Niet alle advocaten die vreemdelingen bijstaan, zijn lid van de SVMA. U mag er van uit gaan dat een advocaat die is aangesloten bij de SVMA, voldoende kennis van en ervaring heeft in het migratierecht om u naar tevredenheid bij te staan en het best mogelijke resultaat te behalen. Deze garantie heeft u minder als u zich laat bijstaan door een advocaat die niet is aangesloten. Dit laatste hoeft overigens niet te betekenen dat de advocaat in kwestie niet ‘geschikt’ is.

Twijfelt u of u te maken heeft met een echte specialist? Belt u enkele advocaten en leg uw probleem voor. U zult merken dat de meeste specialisten direct pasklare en concreet bruikbare antwoorden hebben, en sneller kunnen verwijzen naar juridische bronnen. Een generalist moet meestal kennis "opzoeken" en mist praktijkervaring met soortgelijke kwesties.

Verder zijn er ook juristen werkzaam die zich specialiseren in het migratierecht. Dat zijn dus geen advocaten en ze vallen meestal niet onder een toezichthouder. Enkelen hebben zich goed bekwaamd, maar de ervaring leert dat er ook veel brokkenmakers of zelfs oplichters tussen zitten. Niet-advocaten kunnen nooit lid worden van de SVMA.