Wat zijn de activiteiten van de SVMA?

Wat zijn de activiteiten van de SVMA?

De SVMA heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening voor advocaten op het gebied van het migratierecht. Hiertoe organiseert de SVMA bijeenkomsten en scholingen voor de leden en wordt zorggedragen voor het uitwisselen en verspreiden van relevante informatie naar leden en derden.​