Wat is het verschil tussen vreemdelingenrecht en migratierecht?

Wat is het verschil tussen vreemdelingenrecht en migratierecht? 

De termen vreemdelingenrecht en (im)migratierecht worden vaak door elkaar gebruikt.  In het dagelijks gebruik is geen sprake van een inhoudelijk verschil. De term migratierecht wordt vaker door professionals in het vak gebruikt omdat het ziet op mensen die zich tussen landen verplaatsen. Een Nederlander kan bijvoorbeeld ook vreemdeling zijn als hij ervoor kiest in België te wonen. Het migratierecht is dus een meer internationale term waarbij het niet alleen om nationaalrechtelijke regelgeving gaat, maar ook over internationale regelgeving. Om dat te benadrukken gebruikt onze vereniging dan ook de term migratierecht.

Het migratierecht is een onderdeel van het bestuursrecht waarbij het gaat om alle regels die betrekking hebben op de toegang, toelating, het verblijf, en de verwijdering van vreemdelingen. Ook hun aanspraken op voorzieningen en naturalisatie vallen daaronder. Daarnaast wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen het reguliere vreemdelingen- of migratierecht en het asielrecht. Bij asielrecht gaat het om een situatie waarbij iemand vanwege politieke, religieuze of andere (veiligheids)redenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren. Alle situaties die niet zien op asielrecht, betreffen het reguliere migratierecht.