Wat is een redelijk tarief voor een SVMA-advocaat?

​Wat is een redelijk tarief voor een SVMA-advocaat?

Net als alle andere advocaten, moeten leden van de SVMA voorafgaand aan de zaak onderzoeken of de client in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtsbijstand (een "toevoeging"). Als de client hiervoor in aanmerking kan komen dan is meestal een eigen bijdrage verschuldigd, en soms is de bijstand zelfs gratis.

Ook de SVMA vindt een kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke rechtsbijstand voor iedereen van groot belang. "Pro deo" rechtsbijstand moet gelijkwaardig zijn aan betalende zaken. Een advocaat, en ook de leden van de SVMA, zijn echter niet verplicht om te werken op basis van de voorwaarden van gefinancierde rechtsbijstand. Zij kunnen dan de zaak doorverwijzen naar een deskundige collega.

Als de client niet voor gegefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, moet hij de advocaat zelf betalen. De SVMA heeft geen richtsnoeren voor een bepaald (uur)tarief. De leden kunnen dit zelf bepalen. Wel zijn er enkele algemene vuistregels die van pas kunnen komen:

  • de hoogte van het (uur)tarief biedt geen garantie voor het resultaat;
  • een vaste prijs voor de hele zaak kan duidelijkheid bieden over de prijs, maar ook hier kan 100% resultaat zelden worden beloofd;
  • de vraag aan de advocaat wat hij of zij gemiddeld in deze zaken in totaal rekent, geeft vaak meer informatie dan alleen het uurtarief;
  • bel gerust een aantal advocaten op, en vraag naar hun ideeën over een oplossing, ervaring in soortgelijke zaken en eerdere kosten die clienten verschuldigd waren.