Wat is de SVMA?

1. Wat is de SVMA?

De SVMA is een beroepsvereniging van en vóór advocaten die gespecialiseerd zijn in het migratierecht. Zij streeft ernaar dat alle leden optimaal hun clienten kunnen bijstaan in de geschillen met bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatie dienst. Behalve bijhouden van deskundigheidseisen, organiseert de SVMA zelf ook workshops en cursussen. Verder houdt zij contacten met overheidsinstellingen, en zet zij zich in voor de belangen van de leden én hun clienten, zoals de rechtspositie van vreemdelingen in het kader van gefinancierde rechtsbijstand.