Kan ik bij een "pro deo" advocaat er wel op vertrouwen dat hij of zij mijn zaak goed behartigt?

Kan ik bij een "pro deo" advocaat er wel op vertrouwen dat hij of zij mijn zaak goed behartigt?

Een ‘pro deo- advocaat’ werkt in Nederland op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dat wordt ook wel op toevoegingsbasis genoemd. Zowel inhoudelijk als qua inzet hoeft deze advocaat en niet anders te werken dan een advocaat die tegen betaling per uur of per zaak werkt Sterker nog, dit kan een en dezelfde advocaat zijn. O

nder sommige vreemdelingen bestaat de indruk dat een ‘pro deo- advocaat’  voor de overheid werkt en daarom minder hard voor de cliënt zal werken, dan wanneer de advocaat een uurtarief in rekening zou brengen. In Nederland is dat verband is echter nooit aangetoond in onderzoeken. De  hoogte van beloning, geeft over het algemeen geen enkele indicatie van de kwaliteit of het resultaat: er zijn uitmuntende prodeo advocaten, en beroerde "commerciele" advocaten, en andersom.

Iemand komt in aanmerking voor een ‘pro-deo advocaat’, indien zijn of haar inkomen dusdanig laag is of ingeval van detentie, dat hiervoor een voorziening is getroffen door de overheid. In zo een geval kan de cliënt in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Juist advocaten die bevoegd zijn om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te werken, moeten aan extra eisen voldoen. U mag er daarom op vertrouwen dat uw ‘pro-deo advocaat’ uw belangen goed behartigt.