Ik heb een klacht over een advocaat die lid is van de SVMA. Kan ik bij jullie terecht?

Ik heb een klacht over een advocaat die lid is van de SVMA. Kan ik bij jullie terecht?

De SVMA heeft nog geen klachtenprocedure waarbij geklaagd kan worden tegen een van haar leden. Er zijn nu al vier mogelijkheden waarbij clienten kunnen klagen tegen hun advocaat en een extra klachtenprocedure lijkt hieraan weinig te kunnen toevoegen.

Als eerste valt elke advocaat onder het toezicht van Orde van Advocaten. Op landelijk niveau houdt deze organisatie zich bezig met regelgeving en samenwerking met de politiek en regering. In de arrondissementen zijn de Raden van Toezicht actief, met aan het hoofd de Deken, waar clienten en overige belanghebbenden eventueel een klacht kunnen indienen tegen een advocaat, of om bemiddeling kunnen vragen wanneer het contact niet goed loopt. Als dit niet naar bevrediging verloopt, kan de klacht worden voorgelegd aan de tuchtrechter.

Verder zijn bijna alle advocaten aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur. Deze procedure is vooral geschikt al er een conflict is over de hoogte van de rekening, of over de prijs-kwaliteit verhouding.

Ook kan ook de rechter worden gevraagd om uitspraak te doen in een conflict, dat meestal financieel van aard is. Vaak gaat hieraan een tuchtrechtelijke procedure vooraf.

Als er rechtsbijstand wordt verleend op basis van een toevoeging dan is het tenslotte ook mogelijk om bij de Raad voor Rechtsbijstand een klacht in te dienen. In het geval dat er structureel sprake is van misstanden kan hier actie op worden ondernomen jegens de advocaat, al lijkt dit in de praktijk erg afhankelijk van het rechtsgebied en de locatie waar de advocaat werkzaam is. In de regel functioneert in asielzaken deze klachtprocedure goed.

De SVMA is een kwaliteitskeurmerk en wil dat blijven. Wanneer het bestuur kennis heeft dat een lid niet (meer) aan de kwaliteitseisen kan voldoen, of om andere reden niet lid kan blijven, zal het uiteraard maatregelen nemen. Daarom staat het de client altijd vrij om bij het bestuur van de SVMA signalen af te geven. Wij zullen u dan informeren op welke wijze u dit het best onder de aandacht kan brengen van eerder genoemde instanties.