Ik heb een concrete juridische vraag. Kan ik deze aan de SVMA stellen?

3. Ik heb een concrete juridische vraag. Kan ik deze aan de SVMA stellen?

Indien u een concrete juridische vraag heeft over een individueel probleem of een nieuwsbericht, dan kunt u deze niet rechtstreeks aan de SVMA stellen.

Wel kunt u aan de hand van de website bepalen welke advocaat het beste is toegerust om uw concrete vraag te kunnen beantwoorden. Gebruikt u hiervoor de zoekfunctie waarbij u ook kan zoeken op bijzondere kennis of nabijheid. Houdt er rekening mee dat advocaten tegenwoordig per e-mail veel vragen ontvangen. Vaak geeft een telefoontje niet alleen sneller antwoord, maar ook beter omdat u omstandigheden dan beter in kaart kunnen worden gebracht. In veel gevallen zijn daar geen kosten aan verbonden, maar vraagt u hier voor de zekerheid wel naar.

Juridisch loket

Ook is het mogelijk dat u zich met uw vraag wendt tot het Juridisch Loket via e-mail of telefoonnummer 0900 8020. Indien mogelijk zullen zij u kosteloos verder op weg helpen, dan wel – wanneer de zaak te complex is – doorverwijzen naar een van de advocaten die zijn aangesloten bij het verwijsarrangement met betrekking tot het vreemdelingenrecht. Indien wordt doorverwezen naar een advocaat, kan dit ook een advocaat zijn die niet is aangesloten bij de SVMA. Het Juridisch Loket beoordeelt evenmin of de advocaat die in het verwijsarrangement vermeld staat, nog over de actuele en juiste kennis beschikt.

IND

Het is tenslotte altijd mogelijk om de IND te benaderen met vragen. Kijkt u dan eerst op de website om alvast de basiskennis en voorwaarden na te lezen. De kwaliteit van de antwoorden is over het algemeen goed wanneer het algemene kwesties betreft. Gaat het om meer specifieke vragen of individuele bijzonderheden dan zult u merken dat de IND-medewerker niet altijd een antwoord heeft, of dat zij elkaar gaan tegenspreken. Verder is het raadzaam om bij veranderingen in uw situatie die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht, eerst een advocaat raad te plegen voordat u de IND benadert.

Vragen over de SVMA?

Het is uiteraard wel mogelijk om algemene vragen aan ons te stellen die zien op de informatie die op onze website over de vereniging staat vermeld.