Behartigt de SVMA ook direct de belangen van vreemdelingen?

4. Behartigt de SVMA ook direct de belangen van vreemdelingen?

De SVMA behartigt niet rechtstreeks de belangen van individuele vreemdelingen. Dit doen onze leden die allen ervaren zijn op het gebied van het vreemdelingenrecht en vaak ook nog specialistische kennis hebben van specifieke onderdelen van het immigratierecht.Ook heeft de SVMA geen politieke agenda om de belangen van vreemdelingen als groep te behartigen. Soms is er echter wel aanleiding om een stevig politiek-juridisch standpunt in te nemen indien een ontwikkeling de rechtspositie van vreemdelingen raakt en de vereniging zich namens de leden zich hierover wil uitspreken.