Flitscursus: Bespreking arrest prejudiciële vragen over medische uitzettingsbeletselen (zaak C-69/21)

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
5 dec. 2022 10:00 - 12:00
Locatie
Webex

Flitscursus: Bespreking arrest prejudiciële vragen over medische uitzettingsbeletselen (zaak C-69/21)

Op 4 februari 2021 heeft de vreemdelingenkamer Den Bosch prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU. De rechtbank wenst uitleg te verkrijgen van het Hof over de reikwijdte van de bescherming die de artikelen 1, 4 en 19 van het Handvest van de Grondrechten bieden aan ernstig zieke vreemdelingen. Is de wijze waarop in de nationale rechtspraktijk wordt beoordeeld of sprake is van medische uitzettingsbeletselen verenigbaar met het Unierecht? De conclusie van de A-G verscheen op 9 juni 2022. Indien deze wordt gevolgd door het Hof zal dit verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de huidige vreemdelingenpraktijk. Op 22 november 2022 wijst het HvJ EU arrest (zaak C-69/21).

Naar aanleiding hiervan geven Steffie van Lokven (rechter in Den Bosch) en Marjon Ristra- Peeters (advocaat in Amsterdam) op maandag 5 december 2022 van 10- 12 uur een flitscursus via Webex. Tijdens deze flitscursus wordt ingegaan op de prejudiciële vragen, de conclusie van de A-G en hoe het arrest van het Hof dient te worden geduid. Daarnaast wordt stilgestaan bij de eventuele toekomstige ontwikkelingen op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht voor zieke vreemdelingen.

(Uitspraak, prejudicieel verzoek, Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Den Bosch, 4 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:800, HvJ EU C-69/21.)

De Webex link zal kort voor de flitscursus worden gecommuniceerd.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien