ACVZ-Evaluatie

Over welk migratierechtonderwerp moet de ACVZ zich komend jaar buigen? Laat uw mening horen!

De bijeenkomst op 25 oktober 2018 bestaat uit meerdere deelsessies, waarbij ook gestemd gaat worden. Het is dus belangrijk dat wij voor onze inbreng en wensen aan tafel medestanders weten te vinden.

Om een indruk te krijgen van deze belangrijke bijeenkomst kijken we terug naar de laatste bijeenkomst op 22 juni 2017. Enkele observaties zijn voor ons relevant. Aanwezig zijn de rechtspraak, IND, VWN, wetenschap en vele andere instanties en NGO's. Als eerste valt op dat van de 30 externe deelnemers maar zes werken in de primaire migratieketen van de overheid (de IND, Directie Migratiebeleid, politie, COA, DT&V, rechtspraak). De aanwezigen zijn niet niet actief in de uitvoering, maar op de beleidsafdelingen. De betrokkenheid van het brede maatschappelijk veld volgt uit de aanwezigheid van bijvoorbeeld de grote steden, Nuffic en zelfs het Rode Kruis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de discussies veelal een politiek-maatschappelijk en abstract karakter hadden. De onderwerpen die uiteindelijk op de long list van de ACVZ zijn beland, drukken dit ook uit, zoals: 

 • Legal channels/legal avenues voor asielzoekers
 • Legitimiteit akkoorden met derde landen
 • Identificatie asielzoekers bij aanmelding
 • Inburgering & Integratie
 • Gezinslocaties
 • Structurele inbedding van integratie- en participatiebeleid statushouders in de gemeenten.
 • Gevolgen AVG op de uitvoering van de vreemdelingenketen
 • Juridische analyse van de verantwoordelijkheid van de overheid voor terugkeer (beleid) (medische aspecten/ toezicht/documenten gebruik)
 • Geen sluitende keten bij incidentenmanagement (asielopvang/GVA)
 • Organiseren opvangtaak met statushouders mechanisme.
 • Inventarisatie van initiatieven gericht op integratie van statushouders in COAopvanglocaties,
 • Begeleiding vreemdelingen zonder verblijfsrecht (Moet de deel-WMO als oplossingsrichting terugkomen?)

Het beleidsjargon in dit lijstje ademt de grote afstand tot de concrete problemen en knelpunten waar de cliënt van de advocaat in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft. Bovendien wordt deze agenda volledig gedomineerd door knelpunten in het asielbeleid, en is er een opvallend gebrek aan aandacht voor problemen bij "oudkomers". Bestuurslid Jelle Walther heeft geprobeerd juist aandachtspunten in de praktijk te benoemen, zoals de inhoudelijke en prodedurele tekortmingen in visumzaken, of het middelenvereiste bij arbeidsongeschikte gezinsherenigers. 

Het is duidelijk dat de inbreng van advocaten bij dit soort bijeenkomsten zeer hard nodig is. Het is van groot belang dat advocaten knelpunten signaleren, mogelijke oplossingen aandragen, zodat onze clienten hiervan kunnen profiteren. Het is daarom nuttig naar deze bijeenkomsten te gaan.

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Blogs

Blijf op de hoogte, lees hier artikelen van het bestuur of de leden. 

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit