enquete

SVMA start met enquêtes onder leden

De SVMA gaat beleidsmakers voorzien van ervaringen van de leden.  Voorzitter Julien Luscuere licht toe.

"Binnen het bestuur vroegen we ons af: hoe kan de SVMA effectiever haar ideeën en wensen op de agenda krijgen van politiek en uitvoeringsorganisaties? Een instrument daartoe kan zijn het inbrengen van harde cijfers. Empirisch onderzoek in het migratiebeleid is schaars. Het is niet alleen kostbaar, maar het kost ook veel tijd: als de uitkomsten eenmaal bekend zijn, kunnen deze ook weer zijn achterhaald door allerlei nieuwe ontwikkelingen. Verder heerst op dit politiek zeer gevoelige beleidsterrein de angst voor de boemerang: de uitkomsten kunnen onverwacht de opdrachtgever van het onderzoek vol in de rug treffen."

"Daarom was het idee: waarom doen we het niet zelf? Advocaten staan dicht bij de burger en zien veel dingen fout gaan, maar gelukkig ook dingen die goed aflopen. Daar kunnen politici, beleidsmakers en managers in het vreemdelingenbedrijf weer van leren. Dat is beter voor onze (toekomstige) cliënten, maar ook belangrijk voor de beeldvorming over de sociale advocatuur en de voorwaarden waarbinnen zij werkt. En niet onbelangrijk: steeds je cliënten in dezelfde valkuilen zien struikelen, is gewoon stomvervelend."

"Wij roepen onze leden dus op om kennis en ervaringen te delen hele korte online-enquêtes in te vullen. Wat gaat goed, en wat zou beter kunnen? Op die manier vervult de SVMA een belangrijke signaalfunctie. Wij laten de uitkomsten van onze enquêtes weten aan onder meer de IND, de staatssecretaris, en alles en iedereen die van onze ervaringen (niet) leren wil! Omdat we weten dat de tijd van onze leden kostbaar is zorgen we ervoor dat het invullen van de enquêtes slechts enkele minuten in beslag neemt."

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Blogs

Blijf op de hoogte, lees hier artikelen van het bestuur of de leden. 

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit