Disclaimer
cover

Disclaimer

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SVMA. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SVMA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Blogs

Blijf op de hoogte, lees hier artikelen van het bestuur of de leden. 

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit