beeld_regeerakkoordRutteIII
23 oktober 2017

SVMA kritisch over regeerakkoord

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III bevat afspraken over drastisch ingeperkte rechtsbijstand voor asielzoekers, de verkorting van de duur van de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen, alsmede harde integratie-eisen voor deze groep mensen en het niet verder uitbreiden van de mogelijkheden tot verblijf op grond van het Kinderpardon. De plannen van het nieuwe kabinet baren de SVMA grote zorgen. Zo leidt het afschaffen van rechtsbijstand in de beginfase van de aanvraagprocedure niet tot een kostenbesparing, maar juist tot een toename van procedures bij de rechter.

 

Raad-van-State
14 mei 2017

Inburgeringsexamen als voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil onder meer weten of deze richtlijn toestaat dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf weigert als een vreemdeling het inburgeringsexamen niet heeft behaald.

digitale-rechtspraak
18 april 2017

Invoering digitaal procederen asiel- en vreemdelingenrecht 2017-2018

De komende twee jaar wordt de KEI-wetgeving die digitaal procederen mogelijk maakt, stap voor stap ingevoerd. De Rechtspraak wil graag op 12 juni 2017 starten met verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. De Nederlandse orde van advocaten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders hebben positief geadviseerd over de stap die nu wordt gezet. Momenteel is digitaal procederen nog vrijwillig.

 

 

 

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Nieuws

Blijf op de hoogte, lees hier alle actuele berichten

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit