ACVZ-advies2018
27 februari 2018

ACVZ-advies over Europese openbare-ordebeleid

De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft op 5 februari een advies aangeboden aan staatssecretaris Harbers over het Europese openbare-ordebeleid. Over dit advies vindt een lezing plaats voor SVMA-leden tijdens de ALV op 9 maart a.s.

peer_review_254089a
18 december 2017

Peer-review, hoe werkt dat eigenlijk?

De SVMA gaat peer-review faciliteren voor haar leden. Maar hoe werkt peer-review precies? Merijn de Jong, lid van de SVMA en peer-reviewer legt uit. 

beeld_regeerakkoordRutteIII
23 oktober 2017

SVMA kritisch over regeerakkoord

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III bevat afspraken over drastisch ingeperkte rechtsbijstand voor asielzoekers, de verkorting van de duur van de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen, alsmede harde integratie-eisen voor deze groep mensen en het niet verder uitbreiden van de mogelijkheden tot verblijf op grond van het Kinderpardon. De plannen van het nieuwe kabinet baren de SVMA grote zorgen. Zo leidt het afschaffen van rechtsbijstand in de beginfase van de aanvraagprocedure niet tot een kostenbesparing, maar juist tot een toename van procedures bij de rechter.

 

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Blogs

Blijf op de hoogte, lees hier artikelen van het bestuur of de leden. 

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit