peer_review_254089a
18 december 2017

Peer-review, hoe werkt dat eigenlijk?

De SVMA gaat peer-review faciliteren voor haar leden. Maar hoe werkt peer-review precies? Merijn de Jong, lid van de SVMA en peer-reviewer legt uit. 

beeld_regeerakkoordRutteIII
23 oktober 2017

SVMA kritisch over regeerakkoord

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III bevat afspraken over drastisch ingeperkte rechtsbijstand voor asielzoekers, de verkorting van de duur van de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen, alsmede harde integratie-eisen voor deze groep mensen en het niet verder uitbreiden van de mogelijkheden tot verblijf op grond van het Kinderpardon. De plannen van het nieuwe kabinet baren de SVMA grote zorgen. Zo leidt het afschaffen van rechtsbijstand in de beginfase van de aanvraagprocedure niet tot een kostenbesparing, maar juist tot een toename van procedures bij de rechter.

 

Raad-van-State
14 mei 2017

Inburgeringsexamen als voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil onder meer weten of deze richtlijn toestaat dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf weigert als een vreemdeling het inburgeringsexamen niet heeft behaald.

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Nieuws

Blijf op de hoogte, lees hier alle actuele berichten

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit