EK2019
27 januari 2019

Motie Strik aangenomen in Eerste Kamer over ex ante uitvoeringstoets

Tijdens een debat met staatssecretaris Harbers van Asiel en Migratie diende senator Strik (GroenLinks)op 18 december 2018  twee moties in die bij de aansluitende stemmingen werden overgenomen door de Kamer. De eerste motie betrof een ex ante uitvoeringstoets om vast te stellen of de afschaffing van de rechtsbijstand in de asielprocedure de zorgvuldigheid niet aantast. 

lili-en-howick
25 januari 2019

SVMA informeert de Commissie-Van Zwol

Een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-topambtenaar Richard van Zwol gaat onderzoek doen naar vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht. In het onderzoek is speciale aandacht voor (gezinnen met) kinderen. De SVMA is één van de organisaties die de Commissie-Van Zwol van informatie voorziet over de praktijk. 

keurmerk_logo
01 oktober 2018

SVMA krijgt keurmerk

De SVMA mag het keurmerk "specialisatievereniging" voeren van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De aanvraag hiertoe is door de NOvA gehonoreerd. De SVMA heeft dit keurmerk gekregen omdat de vereniging voldoet aan de eisen die de NOvA stelt voor wat betreft kennisbevordering en kwaliteitsbewaking.

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Blogs

Blijf op de hoogte, lees hier artikelen van het bestuur of de leden. 

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit