Nieuws

SVMA informeert de Commissie-Van Zwol

SVMA informeert de Commissie-Van Zwol

De staatssecretaris heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld om onderzoek te doen naar alle aspecten die bijdragen aan het langdurig verblijf van vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht. Momenteel is de Commissie van Zwol begonnen aan de verkennende fase waarin zij informatie verzamelen om hun onderwerp en vraagstelling te kunnen inventariseren en afbakenen. In deze fase is de advocatuur betrokken en zijn met de SVMA, de VAJN en de Adviescommissie Vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten gesprekken gevoerd om de Commissie vanuit de advocatuur de benodigde en juiste informatie te verstrekken. Er is onder meer gesproken over de asielprocedures, herhaalde aanvragen, regulier verblijfsrecht, het systeem van gefinancierde rechtsbijstand, procederen, de werkwijze van de IND en toezicht op de kwaliteit van de advocatuur. Hoogstwaarschijnlijk zullen in een latere fase van het onderzoek door de Commissie opnieuw gesprekken met de advocatuur plaatsvinden. Afgelopen weekend werd bekend gemaakt dat de Commissie ook de wassen neus van het kinderpardon in het onderzoek zal betrekken.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen