Nieuws

Peer-review, hoe werkt dat eigenlijk?

Peer-review, hoe werkt dat eigenlijk?

De Jong is peer-reviewer sinds de start van het project in reguliere vreemdelingenzaken. "Dat was ongeveer begin 2016. Eind 2015 heb ik de training gevolgd die daaraan vooraf gaat." Hij legt uit hoe een gemiddelde review verloopt.

De peer review wordt uitgevoerd door een reviewer werkzaam is op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden als de gereviewde advocaat. De review vindt plaats gedurende ten minste vier uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag. De advocaat en de reviewer bespreken voorafgaand aan de review de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de review wordt besproken of wordt ingezien. De review omvat ten minste vijf dossiers die door de reviewer worden geselecteerd in overleg met de advocaat.

“Bij het telefoongesprek voorafgaand aan de review vragen wij de advocaat om voor zichzelf na te gaan op welk(e) facet(ten) van zijn of haar werk of de geselecteerde dossiers de advocaat graag feedback wil ontvangen van de reviewer. Dat vormt dan later bij de bespreking een belangrijk uitgangspunt van de review.”

Het resultaat van een review wordt in een verslag neergelegd en aan de bezochte advocaat gestuurd. De reviewer bewaart een kopie van het verslag. “Dit verslag wordt niet aan de Raad voor Rechtsbijstand of andere derden verstrekt”, aldus De Jong. “Mocht het zo zijn dat de reviewer (zeer) ernstige beroepsfouten ontdekt, dan kan deze ervoor kiezen een signaal af te geven bij de deken. Dat is voor zover ik weet echter nog niet voorgekomen.”

De Jong merkt overigens dat er relatief weinig animo is onder collega's voor peer-review. “Elke ronde heb ik een lijst van 10-15 advocaten gekregen die in aanmerking komen voor peer-review. Deze bel ik op om de belangstelling te peilen. Tot nu wordt er dan met 1 á 2 een afspraak ingepland. Dat vind ik geen hoge score.” Dat is jammer vindt hij, want peer-review is wel degelijk zinvol. “De peer-reviews die ik heb uitgevoerd worden meestal goed ontvangen door de advocaat in kwestie. Ik denk dat het nuttig kan zijn om een collega met een frisse en afstandelijke blik naar het eigen werk te laten kijken. Dit kan nieuwe gezichtspunten opleveren.”

Wilt u in contact komen met een peer-reviewer, of meer weten over dit onderwerp? Stuurt u dan een mail naar redactie@svma.nl.

Heeft u belangstelling om zelf peer-reviewer te worden? Dan kunt u zich aanmelden bij de coördinator van de peer review, Michelle van de Scheur van de Raad voor Rechtsbijstand (m.vdscheur@rvr.org).

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen