Nieuws

Motie Strik aangenomen in Eerste Kamer over ex ante uitvoeringstoets

Motie Strik aangenomen in Eerste Kamer over ex ante uitvoeringstoets

Op 18 december 2018 is in de Eerste Kamer de Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een ex ante uitvoeringstoets aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om voorafgaand aan de inwerkingtreding van de AMVB waarbij de rechtsbijstand aan asielzoekers wordt ingeperkt, een ex ante uitvoeringstoets uit te voeren bij zowel de immigratiedienst als de rechterlijke macht. Doel van deze uitvoeringstoets is om vast te stellen of de gestelde doelen daadwerkelijk worden gediend met de voorgenomen afbouw van rechtsbijstand zonder aantasting van de zorgvuldigheid.

Tevens wordt de regering verzocht de Kamer te informeren over de uitkomsten van deze uitvoeringstoets, voorzien van een conclusie over de wenselijkheid om al dan niet over te gaan op de afschaffing van de eerste twee fasen van rechtsbijstand.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen waar nodig acties ondernemen richting politiek en media. Daarbij trekken we op met onder andere de VAJN en de NOvA. Mocht u zelf nuttige contacten hebben dan horen we dit graag.

LEES HIER DE TEKST VAN DE MOTIE TERUG

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen