Nieuws

Héélemaal 2019!

Van de voorzitter

Begin 2018 besprak Japke D. Bouman in de NRC kantoorjargon met jeukwoorden die het vast goed doen bij onze flexplek ketenpartners, ook wel stakeholders genoemd, die graag een stip op de horizon zetten om agile input voorpurpose te kunnen co-creëren voor hun customer planning. 

Gebakken lucht jargon van dure types in jasje- maar nu zonder- dasje, waar u als serieuze, gespecialiseerde advocaat ver weg van wil blijven. En u zit zeker niet te wachten op een voorzitter van deze vereniging die een herschikking, transitieof transformatie van het bestuur aankondigt. Maar het jaar 2018 droeg die woorden wel in zich voor ons bestuur. Gelukkig kunnen we dat ook gewoon nuchter betitelen als “de nodige wisselingen”. Deze zijn onbesuisd doorgevoerd - zonder consultancy traject over een lean business model - wat daarom gelukkig wel geheel zonder nadelige budgettaire consequenties kon worden uitgevoerd.

Tot onze tevredenheid en opluchting zijn toegetreden tot het bestuur: Jeroen Maas (Den Haag), Marloes van Zantvoort (Den Bosch) en Shanna Rebergen (Arnhem). Afscheid nam bestuurssecretaris Henrike Postema die weliswaar in Groningen kantoor houdt, maar consciëntieus en zonder beklag steeds naar de Randstad toog om namens de SVMA in allerlei werkgroepen en overleggen op te treden.

Marjon Peeters (links op de foto) had op de ALV van 30 juni 2017 Annelies Hoftijzer (rechts op de foto) opgevolgd als voorzitter van onze vereniging.

Helaas voor ons, en haar cliënten, heeft zij met ingang van september 2018 haar werk voortgezet aan de University of Curaçao als docent Staats- en Bestuursrecht, tevens zal zij zich aldaar inschrijven als advocaat. Het bestuur dankt haar voor haar tomeloze inzet, gedrevenheid en juridische vasthoudendheid, en in het bijzonder voor de vele cursussen die onder haar hoede zijn georganiseerd.

Vertrouwen

Zelf ben ik blij dat ik van Marjon en de andere bestuursleden het vertrouwen heb gekregen als voorzitter van het bestuur de ontwikkeling van onze groeiende vereniging verder op weg te helpen. Het afgelopen najaar heb ik mij als nerdgedragen en samen met Jeroen gezocht naar digitale hulpmiddelen om het bestuurswerk te vereenvoudigen, en vooral om toekomstige bestuursleden snel inzicht te bieden in het rijke verenigingsverleden, door allerlei documenten en informatie overzichtelijk op te slaan en toegankelijk te maken.

Webinars

Ook nieuw is dat de bestuursvergaderingen nu verlopen via Zoom, een soort Skype voor vergaderingen. Dat is niet alleen handiger, flexibeler en zelfs goedkoper voor het bestuur zelf, maar geeft ons ook ervaring en inzicht hoe we dit middel kunnen inzetten om flexibele Webinars te organiseren voor onze leden, die supersnel kunnen worden georganiseerd naar aanleiding van bijvoorbeeld baanbrekende jurisprudentie. Verder staat nog op de agenda om de website weer opnieuw te ontwikkelen. De stijl zal behouden kunnen blijven, maar de techniek erachter is helaas te complex zodat het beheer en het updaten achter blijft. Wees gerust, ook het bestuur is bekend met het fiasco van KEI, dus alle techniek zal worden ingekocht tegen schappelijke vaste tarieven. En we gaan onszelf leren hoe we optimaal die techniek kunnen gebruiken, in plaats van een ICT-er te dwingen om te begrijpen hoe onlogisch ons werk als advocaat en vereniging in elkaar steekt. 

Nadenken

Op de agenda van dit jaar staat als eerste een bestuurlijke retraite heidag waar we zullen brainstormen nadenken over een taakverdeling, hoe verder te gaan met de cursussen en kennisbijeenkomsten, de samenwerking met andere organisaties zoals VAJN, Orde, Stichting Migratierecht Nederland, en tenslotte de wijze van omgang met andere stakeholders organisaties in het migratierecht zoals de IND, Raad voor Rechtsbijstand, Ministerie en politiek.

Héélemaal

Mijn goede voornemen voor het jaar 2019 is om mijn persoonlijk jeukstewoord “Héélemaal” niet langer te verketteren en te vermijden, maar het te omarmen. Ondanks dat de kassière van de Lidl tegenwoordig “héélemaal super” in mijn oren slingert als ik per ongeluk een keertje gepast betaal. Of dat de werkstudent het “héélemaal goed” vindt als ik alvast ga zitten aan een tafeltje in het restaurant. “Héélemaal geweldig” grinnikt zijn collega me toe als ik een keuze uit het menu heb gemaakt. Volkomen onterecht natuurlijk mijn irritatie. Misschien komt dit onbehagen doordat de dienstverlener waarvan ik juist hoop dat zij dit jeukwoord zoveel mogelijk gaat gebruiken, het niet over de lippen kan krijgen. Bijvoorbeeld wanneer de TEV-aanvraag perfect kant en klaar voor inwilliging wordt ingediend, is deze nooit “héélemaal super!” Of wanneer mijn client als vader hier gewoon met zijn Nederlandse kind wil wonen is dat nooit “héélemaal geweldig!”. Een verzoek om uitstel is hooguit okay, maar nooit “héélemaal goed!”.

Jammer, want héélemaal-mensen zijn wel helemaal vrolijk. En een beetje blijheid kunnen we soms best wel gebruiken in ons mooie maar doorwrochte specialisme met soms héélemaal niet zulke vrolijk makende zaken. Laat dat ons vereningsjaar 2019 daarom worden: innovatief vrolijk en dus héélemaal goed! We zien jullie graag tijdens de activiteiten, en laat het ons horen als je wat te sharen heb. Doen hoor, héélemaal super!

Julien Luscuere

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen