Nieuws

Vreemdelingenrecht-advocaten staken mee

Deze week hebben de strafrechtadvocaten het initiatief genomen om de eerste twee weken van 2020 geen piketdiensten te draaien. De Orde van Advocaten heeft daarop besloten dat het tijd is voor actie, en is achter de stakingsoproep van de piketadvocaten gaan staan. Dat is een unicum in de geschiedenis van de Nederlandse advocatuur. Ook de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (SVMA) en Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VJAN) zullen zich met hun leden achter deze actie scharen, zodat voor de inbewaringstelling van vreemdelingen twee weken nauwelijks tot geen advocaten beschikbaar zijn.

Jaren van stille bezuinigingen, onderzoeken, terugloop van sociaal advocaten, overleggen en proefballonnen van Minister Sander Dekker en zijn voorgangers hebben maar één ding duidelijk gemaakt: de rechtstaat is er voor mensen met geld. Anderen zoeken het maar uit. Migranten vormen een extra kwetsbare groep omdat zij minder financiële middelen hebben, maar ook minder minder alternatieven om hun gelijk te halen. Dat is niet alleen zichtbaar bij problemen met de IND, maar ook in arbeidsconflicten, in het familierecht en het strafrecht. Gebrek aan goede rechtsbijstand op één gebied, leidt vaak tot een ketting aan nieuwe problemen.

Het bestuur heeft daarom haar leden opgeroepen om de eerste twee weken van januari zich uit te roosteren, zodat er dan geen advocaten beschikbaar zijn om vreemdelingen bij te staan die in bewaring worden gesteld. Ook worden asielrecht advocaten opgeroepen op hun AC-roosters in te vullen dat zij niet beschikbaar zijn nieuwe asielklanten bij te staan.


Belangen van de cliënt

De belangen van individuele cliënten wegen voor de SVMA zeer zwaar. Het bestuur is ervan overtuigd dat deze niet of nauwelijks worden geschaad door de actie. Het is de plicht van de overheid de vreemdeling feitelijk van rechtsbijstand te voorzien zodra zijn vrijheid wordt ontnomen. De overheid kan zich nu niet beroepen op overmacht. De actie is ruim van tevoren bekend, en de diensten kunnen ook alternatieven beproeven, zoals langer wachten met een inbewaringstelling, of het tijdelijk opleggen van een lichter middel.

 
Voor eventuele vragen kunt u met het bestuur van de SVMA contact opnemen.

Julien Luscuere, voorzitter 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen