Vluchtelingen_werken
15 mei 2017

Asielzoekers verliezen verblijfsvergunning na reis naar land van herkomst

Sinds 2015 zijn tientallen asielzoekers hun verblijfsvergunning kwijtgeraakt omdat ze naar hun land van herkomst zijn gereisd. Staatssecretaris Dijkhoff heeft dat geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

De Kamer debateerde hierover naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf over vluchtelingen uit Eritrea die in hun land van herkomst op familiebezoek of op vakantie zouden gaan.

Raad-van-State
14 mei 2017

Inburgeringsexamen als voorwaarde voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil onder meer weten of deze richtlijn toestaat dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf weigert als een vreemdeling het inburgeringsexamen niet heeft behaald.

digitale-rechtspraak
18 april 2017

Invoering digitaal procederen asiel- en vreemdelingenrecht 2017-2018

De komende twee jaar wordt de KEI-wetgeving die digitaal procederen mogelijk maakt, stap voor stap ingevoerd. De Rechtspraak wil graag op 12 juni 2017 starten met verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. De Nederlandse orde van advocaten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders hebben positief geadviseerd over de stap die nu wordt gezet. Momenteel is digitaal procederen nog vrijwillig.

 

 

 

Zoekt u

een migratierecht
advocaat?

Link

Nieuws

Blijf op de hoogte, lees hier alle actuele berichten

Meer

Press kit

Dowload hier onze presskit